Adeziuni ȋn Familia Kolping Ploscuţeni

Duminică, 12 noiembrie 2017, Familia Kolping Ploscuţeni  s-a ȋntărit primind ȋn rândurile sale 9 membri noi şi 4 simpatizanţi, cu dorinţa de a spori implicarea laicilor ȋn viaţa Bisericii şi …

Consiliul Director regional Kolping Moldova

Consiliul director în cadrul unei asociații Kolping regionale are rolul de a pune împreună reprezentanții asociațiilor locale, pentru a discuta și decide asupra operativității muncii de asociație, a obiectivelor, activităților …

Program 2014 stabilit și de FK Oituz

Vineri, 24 ianuarie, în Familia Kolping Oituz a avut loc prima ședință a consiliului director în acest an. Membrii consiliului format din președintele Rita Domocoș, responsabil tineret Delia Sterpu, responsabil …