Primul Consiliu Director din 2021

Sâmbătă, 23 ianuarie 2021, la Casa Kolping din Ploscuțeni, a avut loc consiliul director al asociației Kolping Moldova, după o perioadă lungă ȋn care doar ȋntâlnirile online au fost posibile, fiind prezenți membrii consiliului director,dar şi membri ai asociațiilor din Oituz şi Ploscuțeni.

Ȋntâlnirea a debutat cu sfințirea casei Kolping din Ploscuțeni şi un impuls spiritual oferit de pr. Ştefan Ciubotaru, praeses al asociației. Au fost prezentate informări de la nivel diecezan , bucurându-ne ȋn mod special de colaboararea cu asociația Caritas, care a ajutat centrul social de la Oituz cu pachete ȋn perioada Crăciunului, dar şi de prezența Kolping Moldova ȋn Consiliul Pastoral Diecezan, prin Corneliu Bulai. La nivel local, deşi restricțiile impuse din cauza pandemiei ne-au limitat ȋn proiectele noastre, au avut loc acțiuni care au ajutat persoanele aflate ȋn dificultate, astfel că voluntarii din Oituz au distribuit pachete cu alimente şi obiecte de igienă ȋn perioada de carantină sau au ajutat copiii provenind din familii defavorizate ȋn timpul şcolii online, achiziționând tablete şi sprijinindu-i pe cei mici ȋn timpul orelor şi la teme. Tot ȋn Oituz a fost inițiat proiectul „Banca de alimente”, cu scopul de a veni ȋn sprijinul celor nevoiaşi. Aceiaşi voluntari inimoşi au marcat un traseu turistic pentru a veni ȋn sprijinul celor care doresc să viziteze ȋmprejurimile Oituzului, ajutând astfel comunitatea locală, iar ȋn ajunul Crăciunului 3 tineri au dorit să amintească tuturor, chiar şi celor mult prea grăbiți să gonească pe străzile aglomerate, de liniştea şi simplitatea acestei sărbători şi, ȋmbrăcați ȋn Maria şi Iosif, alături de un măgăruş, au călătorit, asemenea personajelor biblice, de la Oituz la Oneşti, cu peripeții şi cu mult entuziasm. De Ziua Internațională a Săracilor voluntarii din Ploscuțeni au vizitat câteva familii nevoiaşe din comunitate, oferindu-le pachete cu alimente, acțiunea fiind finanțată din vânzarea de lumânări confecționate de membrii asociației locale. Un proiect comun al Kolping Moldova s-a desfăşurat ȋn preajma Crăciunului când voluntarii din Oituz şi Ploscuțeni au pregătit pachete cu alimente pentru familiile nevoiaşe, iar voluntarii din Bârlad s-au ȋndreptat către spitalul din Murgeni, ajutând personalul de acolo cu pachete pentru pacienții internați ȋn acest centru; proiectul a fost finanțat de Kolping România.La nivel de tineret, multe ȋntâlniri au avut loc online, printre preocupări fiind şi parcurgerea sesiunilor DOCAT, sesiuni ce ne ajută pe toți să ȋnțelegem rolul nostru ȋn societate. Ȋn ceea ce priveşte studiul doctrinei sociale a Bisericii, pr. Ştefan Ciuboatru a reprezentat un real sprijin, inițiind grupuri de studiu pe Faceebook şi fiind prezent şi activ in grupurile de lucru ce au parcurs sesiunile de studiu ale aplicației DOCAT.

Pentru viitor, au fost propuse ȋntâlniri de formare pentru adulți şi tineri, de recrutare de noi voluntari, acțiuni de ecologizare, de ȋntărire spirituală, cu speranța că perioada pandemică va lua sfârşit şi vom reuşi să ne reluăm activitatea cu şi mai mult entuziasm.

Mulțumim lui Dumnezeu pentru grija şi ocrotirea Sa şi dorim tuturor multă sănătate şi spor ȋn toate!