Munca de asociaţie

Fără asociaţii, societatea civilă nu poate funcţiona în mod coerent și eficient.
Prin intermediul structurilor sale, Kolping Moldova reprezintă o reţea de solidaritate la nivel regional.
Acţiunile şi proiectele noastre au rolul de a încuraja membrii comunității să se înscrie în asociaţii şi să devină activi. În cadrul muncii noastre de asociație promovăm direcțiile asociative, asociația Kolping fiind o comunitate de formare, acțiune și întrajutorare.

“Eu vreau să adun oamenii în jurul meu, care au curajul să schimbe lumea în jurul lor. ”

Comunitate

“Așez această comunitate la cusătura dintre Biserica și societate…” 

A. Kolping

comunitate

Comunitatea noastră se numește Familia Kolping.

Suntem o comunitate de creștini, care încurajează  voluntariatul și angajamentul social acționând la înnoirea Bisericii și a misiunii ei în societate.

Familia Kolping oferă orientare și ajutor atât membrilor săi, cât altora prin implicarea membrilor săi.

Prin activitățile pe care le oferim în cadrul asociațiilor noastre ne dorim ca oamenii să-și dezvolte aptitudinile, talentele și să-și organizeze în mod responsabil viața.

Promovăm colaborarea multiculturală, parcurgând împreună un drum al mai multor generații. Suntem o asociație cu un profund caractere democratic.

Viața noastră ca indivizi ar fi mult mai săracă fără trăirile în comunitate.

Suntem o rețea de comunități la nivel local, regional și național.

Comunitatea se reliefează cel mai bine atunci când participăm împreună la sărbătorile creștine, la acțiuni de voluntariat, când îi ajutăm pe cei care nevoiași, când călătorim și muncim împreună.

FORMARE

“A educa înseamnă a modela, a da contur. Și, cu cât acest contur devine mai pronunțat, desăvârșit, cu atât procesul de educare se îndreaptă mai mult spre realitate, spre progres” 

A. Kolping

formare

Educația și formarea reprezintă o prioritate pentru noi.

Formarea facilitează organizarea vieții personale într-un mod conștient și indepedent. Prin activitățile noastre dorim să stârnim curiozitatea oamenilor, să le transmitem bucuria de a se forma continuu și de a acționa.

Dezvoltăm concepte, ne implicăm și acționăm conștient pentru a influența și schimba societatea în care trăim. Pornind de la oferte de educație non-formală, precum: prelegeri, tabere, cursuri și seminarii, workshop-uri până la organizarea de cursuri de formare profesională.

Respectând și promovând principiile democratice reprezentăm o adevărată școală a democrației.

Susținem implicarea politică a creștinilor organizând dezbateri, mese rotunde, școli de vară.

Promovăm familia organizând seminarii pentru familii și pentru formarea multiplicatorilor pentru activitățile pentru familii.

Acţiune

“Cu cât provocările sunt mai mari, cu atât avem mai mult curaj”

A. Kolping

actiune

Ne implicăm în campanii de voluntariat, activități de parteneriat, participăm la edificarea unor proiecte sociale, organizăm acțiuni de fundraising.

Participăm la workshop-uri, acțiuni de sensibilizare și conștientizare privind protecția mediului și a unui consum rațional de resurse.

Investim în fomarea de lideri și multiplicatori pentru munca de asociație.

Preluăm mandate în conducerea asociațiilor consștienți fiind de angajamentul din onoare, pentru onoarea și onoarea celorlalți.

Întrajutorare

“Dacă împărțim bucuriile și necazurile, atunci creștem împreună” 

A. Kolping

comunitate

Încă de la reinființare, din anul 1991 am avut ocazia să fim conectați la o rețea de parteneriate la nivel european. Astfel am putut realiza proiecte comune în folosul societății. Acest exercițiu ne-a oferit șansa de a ne dezvolta și îmbogăți cultural. Unul din obiectivele unui parteneriat este de a oferi ajutor în vederea întrajutorării.
Susținem parteneriatele la nivel național și internațional care să favorizeze bunăstarea generală.