Adunarea Generală este organul suprem de decizie al Asociației Kolping Moldova.
Se întruneşte anual, fiind formată din delegaţi ai asociațiilor locale. Numărul delegaţilor se stabileşte în funcţie de numărul membrilor fiecărei structuri.